Mötesprotokoll

För SH:s medlemsföreningar finns nu styrelsens protokoll från mötet 2020-01-20 att läsa i det digitala arkivet.